Looft God, looft Zijn Naam alom, Looft Hem in Zijn heiligdom!

De regels betreffende Covid-19 in de kerk zullen blijvend afgestemd worden op de adviezen van de P.K.N.
Hoewel de besmettingen oplopen, zien we ook dat het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft.
We beseffen terdege dat iedere stap van verruiming ook risico’s met zich meedraagt.
Maar we zien ook de gevolgen van de pandemie in allerlei opzichten zwaarder en zwaarder wegen. Om die redenen willen we het gemeentewerk weer zoveel mogelijk opstarten.
Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.
We gaan deze weg niet zonder hoop en vertrouwen op onze Leidsman en Zaligmaker, Jezus Christus.
In dit vertrouwen hebben wij als kerkenraad onze verantwoordelijkheid genomen en zullen deze ook steeds opnieuw nemen, om ervoor te zorgen dat de erediensten zijn voortgang zullen behouden en dat deze diensten door u als gemeentelid bezocht mogen worden.
U wordt via de mail uitgenodigd om een dienst bij te wonen.
We hopen u dan ook te mogen ontmoeten.

De erediensten zijn iedere zondag te Ooltgensplaat om 09:30 uur en 18.00 uur.
U kunt via kerkdienst gemist live meekijken.
Via kerktijden kunt u het actuele preekrooster bekijken.
Mochten er problemen zijn met het ontvangen van de uitzendingen van kerkomroep en de kerktelefoon, dan kunt u contact op nemen met de Diaconie.
Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Scriba.

De eredienst te Langstraat begint iedere zondag om 10.00 uur,
deze diensten worden niet uitgezonden.
Via kerktijden.nl kunt u het preekrooster inzien.

Verenigingsgebouw “Elthato” is aan de Zuid-Achterweg 27. Hier bevinden diversen activiteiten plaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder.