Looft God, looft Zijn naam alom!

Algemeen

De regels betreffende Covid-19 in de kerk zullen blijvend afgestemd worden op de adviezen van de P.K.N. en de overheid.
We zijn dankbaar dat we vanaf eind maart weer voltallig aanwezig mogen zijn in de kerk.
Laten we God danken dat het virus uitdooft en hij ons geeft dat we het gemeente-zijn in de breedste zin van het woord weer kunnen oppakken. 

We hopen u dan ook te mogen ontmoeten.

Ooltgensplaat

De erediensten zijn iedere zondag te Ooltgensplaat om 09:30 uur en 18.00 uur.
Er is kinderoppas aanwezig. ( in het verenigingsgebouw Elthato)
U kunt via kerkdienst gemist live meekijken.
Via kerktijden kunt u het actuele preekrooster bekijken.
Mochten er problemen zijn met het ontvangen van de uitzendingen van kerkomroep en de kerktelefoon, dan kunt u contact op nemen met de Diaconie.
Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Scriba.

Verenigingsgebouw “Elthato” bevindt zich aan de Zuid-Achterweg 27.
Hier vinden diversen kerkelijke activiteiten plaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder.

Langstraat

De eredienst te Langstraat begint iedere zondag om 10.00 uur, deze diensten worden niet uitgezonden.
Er is geen kinderoppas.
Via kerktijden.nl kunt u het preekrooster inzien.