God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken
( Psalm 105 : 5)Bij de derde doopvraag beloven de ouder(s) om hun kind(eren) naar hun vermogen te onderwijzen of te helpen onderwijzen.


De gemeente wil kinderen en jongeren helpen de Weg te wijzen d.m.v. bijbels onderwijs via de zondagschool, clubs en/of catechese.

Bij alle activiteiten gaat de Bijbel open. Rondom het Woord zoeken we elkaar op en delen we levensvragen die ons bezig houden.
We worden opgeroepen juist daar te zijn waar het woord opengaat en we kern horen van het Evangelie:


Jezus Christus en Die gekruisigd!We mogen dankbaar zijn dat er diversen gelegenheden zijn om elkaar buiten de zondagse erediensten, te ontmoeten rondom het Woord.

Dit alles tot eer van onze Schepper!Activiteiten voor de jeugd:

   
 • Catechisatie » De catechisaties worden gehouden op maandagavond, voor indeling zie gemeentegids of neem contact op met de predikant.

 • Jeugdclubs» Voor indeling van de clubs zie gemeentegids of neem contact op met de voorzitter van de jeugdraad.

 • Zondagschool ‘Obadja’ » Elke zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er in ‘Elthato’ zondagschool gehouden. Luister via deze link naar de kerstfeestviering van 2021.
  Voor meer informatie kunt u bellen naar de contactpersoon. 
 • Vakantie Bijbel Club» In de zomervakantie wordt er van dinsdag t/m donderdag de V.B.C. gehouden voor alle kinderen in het dorp, van 4 tot 12 jaar. Klik voor foto’s e.d. naar de facebook pagina van de V.B.C.
  Voor meer informatie belt u naar de contactpersoon.

Diversen kringwerk:

 • Jongvolwassenkring» 
  Deze kring is voor gemeenteleden van ongeveer 23 tot 40 jaar. We behandelen thema’s waar deze doelgroep mee in aanraking komt. Deze kring komt op vrijdagavond samen ongeveer 6 keer per jaar.
 • Bijbelkring»  De bijbelkring komt tijdens de winterperiode 6 á 7 keer bij elkaar. Op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in Elthato, onder leiding van de predikant.
 • Vrouwenkring» 
  De vrouwenkring “Weest getrouw” vergadert van september tot begin april, om de twee weken van 20.00 tot 21.45 uur in Elthato. Er wordt een Bijbelstudie behandeld uit het blad van de Hervormde Vrouwenbond; Vrouw.
  Klik hier om de kerstfeestviering van 2021 te bekijken.
 • 55+ kring »  De 55+ kring wordt door een comité uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente georganiseerd en komt 6 á 7 maal in een winterseizoen bijeen.
  Op donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
  in Elthato.
 • Creaclub» 
  Iedere twee weken komt deze club op dinsdag-of donderdagavond bij elkaar in Elthato.

Diversen commissies:

 • Activiteitencommissie» 
  De activiteitencommissie coördineert de gemeente dag in september en het koffie drinken na de diensten . ( 5 x per jaar)
 • Evangelisatiecommissie»
  Het doel van de evangelisatiecommissie is “present te zijn in het dorp”. Dit voorjaar wordt er een alphacursus georganiseerd. Ook wordt er thematisch of rondom de christelijke feestdagen een spandoek voor de kerk opgehangen.

Zendingscommissie»
De zendingscommissie vertegenwoordigt in onze gemeente de GZB. De commissie is betrokken bij het gemeenteproject in de Oekraïne. Bij de uitgang van de kerk hangen collectebussen, de opbrengst is bestemd voor zendings- en evangelisatiewerk in en buiten Nederland. Ieder kwartaal wordt een project gekozen.

 • Vorming & Toerusting »    
  De commissie vorming en toerusting denkt na over thema’s die gemeente breed aan de orde kunnen komen.

Overig:

 • Bibliotheek » 
  Iedere donderdagavond geopend van
  18.30-19.30 in Elthato.
 • Gemeentecontact» 
  Drie keer per jaar wordt het “gemeentecontact”
  uitgegeven.
  Hierin worden actualiteiten vermeld vanuit de gemeente. Gemeenteleden worden opgeroepen nieuwe informatie, met foto’s, aan te leveren bij de redactie.
  Voor inlichtingen of copy, mail de redactie: 
  gemeentecontact@hervormdooltgensplaat.nl
 • Diaconaal Platvorm » 
  Het Diaconaal Platform is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 18.00 uur op 06-15595414 .
  Schroom niet en bel als u incidenteel hulp kunt gebruiken.