“Zijn Trouw en Waarheid houdt Zijn kracht, tot in het laatste nageslacht “

Het kerkgebouw te Ooltgensplaat aan de Voorstraat 52 dateert uit 1847,
de fundamenten uit 1555.
De kerk is in 1954 gerestaureerd. De kronen dateren uit 1640.
De preekstoel en het doophek (de “tuin “) uit 1736.
Op het doophek staan de symbolen van wet en evangelie.
In 1974 is een nieuw “Leeflang ” orgel in gebruik genomen,
en is in 2021 helemaal gereviseerd en gerestaureerd.
In 1994 is een gebrandschilderd raam geschonken ,
voorstellende Jezus door de zondares gezalfd. ( Lukas 7: 36-50)
In 1999 volgde een tweede schenking een prachtig gebrandschilderd raam met de voorstelling van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. ( Jesaja 11)

Het kerkgebouw in Langstraat dateert uit 1922.
Al in 1900 werden er in Langstraat godsdienstoefeningen gehouden in een gebouwtje.
De stuurgroep zet zich in voor de restauratie en onderhoud van de kerk.

Langstraat 12
Interieur kerk Langstraat
Preekstoel Langstraat