Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en rekent zich tot de richting van de Gereformeerde Bond. De kerk in het buurtschap Langstraat valt onder verantwoordelijkheid van onze gemeente.

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt regelmatig bediend. Berichtgeving hierover geschiedt via de kerkbode. Ouders die hun kind ten doop willen houden, kunnen dit kenbaar maken aan de predikant. De ouders ontvangen kraambezoek en worden uitgenodigd de doopzitting bij te wonen, die ongeveer een week voor de bediening van de doop wordt gepland. Graag zien wij tijdens de doopzitting ook uw trouwboekje. Ter herinnering aan de doop ontvangt u een doopkaart.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal plaats. De zondag daaraan voorafgaand wordt de voorbereidingsdienst gehouden. Op de Avondmaalszondag is er ’s avonds een dienst van dankzegging en nabetrachting. In de week voor de Avondmaalsviering wordt Censura Morum en een bezinningsuur gehouden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst en op bid- en dankdag tijdens de middagdienst is er kinderoppas in Elthato. Ouders kunnen hun kleine kinderen daarheen brengen, zonder ze van tevoren op te geven. Door deze oppas worden beide ouders in de gelegenheid gesteld naar de kerk te gaan.

Kerkauto

Voor mensen die slecht ter been zijn is er een mogelijkheid om per auto vervoerd te worden om zo de kerkdiensten te kunnen bijwonen. Een groep vrijwilligers zorgt om de beurt voor het vervoer.

Kerktelefoon

Voor zieken en bejaarden die niet meer in de gelegenheid zijn om de kerkdienst te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om een luisterkastje te gebruiken. Zo is er gelegenheid om thuis de kerkdiensten te volgen. Ook voor een kortere periode kunt u zo’n kastje aanvragen. Er zijn geen aansluitkosten of wachttijden. Uiteraard wordt iedereen die wel in staat is te komen, in de kerkdiensten verwacht. Aanvragen voor plaatsing, verhuizing of opzegging en eventuele klachten kunnen worden ingediend bij een van de diakenen.

Geluidsopnamen

Zij die tijdelijk verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken, kunnen een CD thuis ontvangen om op deze wijze de zondagse diensten te beluisteren.

Woord en Daad

Op Goeree-Overflakkee is een commissie die het werk van deze stichting ondersteunt. Men richt zich op financiële adoptie en op medisch werk.

Bibliotheek

In Elthato is een christelijke leesbibliotheek aanwezig. Iedere donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur kunnen hier boeken worden geleend of geruild, de vakantiemaanden uitgezonderd. Jongeren tot 18 jaar lezen gratis, daarboven betaalt u € 0,50 per boek.

Ringleiding

Zowel de kerk als het verenigingsgebouw is voorzien van een ringleiding waarmee slechthorenden het geluidssignaal rechtstreeks op hun gehoorapparaat kunnen ontvangen.