We zijn binnen onze geloofsgemeenschap heel blij met de vele kinderen, tieners en jongeren. Tijdens de samenkomsten zijn ze trouw aanwezig, ze bezoeken de clubs, zondagsschool, catechese en jeugdvereniging.

We vinden het belangrijk om aan de jongeren veel aandacht te besteden tijdens hun tocht naar de volwassenheid. Jongeren hebben een basis nodig in hun leven.

In de eerste plaats is dat het gezin waarvan ze deel uitmaken. Maar dat is ook onze geloofsgemeenschap. Want zowel de ouders, de verzorgers én de gemeenschap hebben een belofte gedaan toen een kindje gedoopt werd: ‘Samen zorgdragen voor de geloofsopvoeding’.

Dan is het logisch dat er vanuit de kerk ook aandacht voor de jongeren is. Daar zijn jeugdwerkers belangrijke factoren in, maar ook de ouderling heeft zijn rol tijdens de huisbezoeken.

Binnen onze geloofsgemeenschap is er speciaal voor kinderen, tieners en jongeren een jeugdouderling aangesteld. Als jongeren behoefte hebben aan contact of begeleiding, is de jeugdouderling daarvoor de aangewezen persoon. Hij is bekend met de jongeren, omdat hij vaak te vinden is bij hun activiteiten en dat voelt dus al snel vertrouwd.

Een andere taak van de jeugdouderling is het begeleiden van het jeugdwerk in onze gemeente, door de leiding toe te rusten en een vinger aan de pols te houden.

Contact of mail de jeugdouderling.