Kerkgebouw Ooltgensplaat
Voorstraat 52
3257 BD  Ooltgensplaat
Telefoon: 0187 632747
Diaconie: NL 86 RABO 0360 6579 90
Kerk: NL 74 RBRB 0687 8563 53


Predikant: Ds. G.J. Anker
Telefoon: 0187 631528
Mail de predikant

Koster : Fam. J.C. van Ree
Telefoon: 0187 632739


Kerkgebouw Langstraat
Langstraat 12
3256 AM  Achthuizen
Koster: C. van Gils Telefoon: 06 4691 88 61

Rekeningnummer: NL74 RBRB 0687 8563 53
Koster: C van Gils Telefoon: 06 46918861

Kerkenraad

Jeugdouderling: M. Markwat
Telefoon: 0187 890178
Ouderling: J.A.C. den Braber
Telefoon: 0187 632963
Ouderling: W. van Drongelen
Telefoon: 0187 630735
Ouderling: B. Groenendijk
Telefoon: 0187 630286
Ouderling / preekregelaar : A. van Straalen
Telefoon: 0187 631738
Ouderling-Kerkrentmeester / Scriba : H.J. Jan Bom
Telefoon: 0187 630393
Ouderling-kerkrentmeester / voorzitter : J. Dogterom
Telefoon: 0187-630436
Diaken / voorzitter : T. de Bruijn
Telefoon: 0187 631710
Diaken: A.G. Neels
Telefoon: 0187 632653
Diaken: D.L. de Vos
Telefoon: 0187 630808
Diaken administratie : M. Potuijt
Telefoon:

Kerkrentmeesters:
C.W.L. Kieviet
Telefoon: 0187 630495
P. Mans
Telefoon: 0187 631336
B. Mooijaart
telefoon: 0187 785062

Ledenadministratie LRP:
C.J. de Vos
Telefoon: 0187 630382
Mail de ledenadministratie

Commissie AVG
Mail de Commissie AVG