God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken
( Psalm 105 : 5)

Bij de derde doopvraag beloven de ouder(s) om hun kind(eren) naar hun vermogen te onderwijzen of te helpen onderwijzen.

De gemeente wil kinderen en jongeren helpen de Weg te wijzen d.m.v. bijbels onderwijs via de zondagschool, clubs en/of catechese.

Bij alle activiteiten gaat de Bijbel open. Rondom het Woord zoeken we elkaar op en delen we levensvragen die ons bezig houden.
We worden opgeroepen juist daar te zijn waar het woord opengaat en we kern horen van het Evangelie:

Jezus Christus en Die gekruisigd!

We mogen dankbaar zijn dat er diversen gelegenheden zijn om elkaar buiten de zondagse erediensten, te ontmoeten rondom het Woord.

Dit alles tot eer van onze Schepper!

Alpha Cursus:

Een ontdekkingsreis door de Bijbel.
Wees welkom en doe met ons mee.
Geheel vrijblijvend en geen verplichtingen.
Vraag voor meer informatie aan: Hans den Braber


Activiteiten voor de jeugd

Catechisatie:

De catechisaties worden gehouden op maandagavond.
Aan het begin van het seizoen ontvangen de jongeren een persoonlijke uitnodiging met daarop de tijden en leeftijden van de catechese voor dat seizoen.


Jeugdclubs

Voor indeling van de clubs zie gemeentegids of neem contact op met de voorzitter van de jeugdraad.


Zondagschool ‘Obadja’

Elke zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er in ‘Elthato’ zondagschool gehouden. 
Luister via deze link naar de kerstfeestviering van 2021.
Voor meer informatie kunt u bellen naar de contactpersoon. 


Vakantie Bijbel Club

In de zomervakantie wordt er van dinsdag t/m donderdag de V.B.C. gehouden voor alle kinderen in het dorp, van 4 tot 12 jaar.
Klik voor foto’s e.d. naar de facebook pagina van de V.B.C.
Voor meer informatie belt u naar de contactpersoon.


Diversen kringwerk

Jongvolwassenkring

Deze kring is voor gemeenteleden van ongeveer 23 tot 40 jaar. We behandelen thema’s waar deze doelgroep mee in aanraking komt. Deze kring komt op vrijdagavond samen ongeveer 6 keer per jaar.


Bijbelkring

De bijbelkring komt tijdens de winterperiode 6 á 7 keer bij elkaar.
Op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in Elthato, onder leiding van de predikant.
Of in de consistorie van de Langstraat. Kijk voor de data in de agenda.
We behandelen hetzelfde boekje.


Belijdeniscatechisatie

Als de Heere Jezus begint aan Zijn rondwandeling op aarde roept Hij mensen op tot bekering. Om vervolgens mensen op te roepen tot navolging: ‘Kom achter Mij aan,…..’Als dat verlangen in ons leeft dan mogen we in het openbaar het geloof belijden. In een seizoen voorafgaand volgen we dan belijdenis catechisatie.


Vrouwenkring

De vrouwenkring “Weest getrouw” vergadert van september tot begin april, om de twee weken van 20.00 tot 21.45 uur in Elthato. Er wordt een Bijbelstudie behandeld uit het blad van de Hervormde Vrouwenbond; Vrouw.
Klik hier om de kerstfeestviering van 2021 te bekijken.


Jongevrouwenkring

Vrouwen van 23-50 jaar komen 4-5 keer per seizoen samen rondom de bijbel. Iedere keer zal er rondom een thema een bijbel studie zijn en worden doorgepraat.


Ouderencontact middag

De ouderencontact middagen worden door een comité uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente georganiseerd en komt 6 á 7 maal in een winterseizoen bijeen.
Op donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
in Elthato.


Gebedskringen

Er zijn meerdere gebedskringen actief binnen de gemeente.
De gebedskring te Langstraat komt iedere maand bij elkaar in de consistorie van de kerk.


Creaclub

Iedere twee weken komt deze club op dinsdag-of donderdagavond bij elkaar in Elthato.


Diversen commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie coördineert de gemeente dag in september en het koffie drinken na de diensten . ( 5 x per jaar)


Evangelisatiecommissie

Het doel van de evangelisatie – commissie is “present te zijn in het dorp”.
Dit voorjaar wordt er een alphacursus georganiseerd.
Ook wordt er thematisch of rondom de christelijke feestdagen een spandoek voor de kerk opgehangen.


Zendingscommissie

De zendingscommissie vertegenwoordigt in onze gemeente de GZB. De commissie is betrokken bij het gemeenteproject in de Oekraïne. Bij de uitgang van de kerk hangen collectebussen, de opbrengst is bestemd voor zendings- en evangelisatiewerk in en buiten Nederland. Ieder kwartaal wordt een project gekozen.
Ook kunt u het dagboek van de G.Z.B.; een handvol koren bestellen via de contactpersoon.


Vorming & Toerusting

De commissie vorming en toerusting denkt na over thema’s die gemeente breed aan de orde kunnen komen.


Overige

Bibliotheek

Iedere donderdagavond geopend van
18.30-19.30 in Elthato.


Connectapp gemeente

Er is een connectapp van de gemeente waar
dagelijks/wekelijks actueel nieuws vanuit de gemeente kenbaar wordt gemaakt.
Alleen gemeenteleden mogen deelnemen aan deze app.
Wilt u zich toevoegen aan deze app? Neem dan contact op met Matthieu.


Gemeentecontact

Twee á drie keer per jaar wordt het “gemeentecontact” uitgegeven.
Hierin worden actualiteiten vermeld vanuit de gemeente. Gemeenteleden worden opgeroepen nieuwe informatie, met foto’s, aan te leveren bij de redactie. Voor inlichtingen of copy, mail de redactie:
gemeentecontact.nhk@gmail.com


Diaconaal Platvorm

Het Diaconaal Platform is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 18.00 uur op 06-15595414 .
Schroom niet en bel als u incidenteel hulp kunt gebruiken.