God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken
( Psalm 105 : 5)Bij de derde doopvraag beloven de ouder(s) om hun kind(eren) naar hun vermogen te onderwijzen of te helpen onderwijzen.


De gemeente wil kinderen en jongeren helpen de Weg te wijzen d.m.v. bijbels onderwijs via de zondagschool, clubs en/of catechese.

Bij alle activiteiten gaat de Bijbel open. Rondom het Woord zoeken we elkaar op en delen we levensvragen die ons bezig houden.
We worden opgeroepen juist daar te zijn waar het woord opengaat en we kern horen van het Evangelie:


Jezus Christus en Die gekruisigd!We mogen dankbaar zijn dat er diversen gelegenheden zijn om elkaar buiten de zondagse erediensten, te ontmoeten rondom het Woord.

Dit alles tot eer van onze Schepper!
Activiteiten voor de jeugd:

 
 • Catechisatie » De catechisaties worden gehouden op maandagavond.
  Aan het begin van het seizoen ontvangen de jongeren een persoonlijke uitnodiging met daarop de tijden en leeftijden van de catechese voor dat seizoen.

 • Zondagschool ‘Obadja’ » Elke zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er in ‘Elthato’ zondagschool gehouden. Luister via deze link naar de kerstfeestviering van 2021.
  Voor meer informatie kunt u bellen naar de contactpersoon. 
 • Vakantie Bijbel Club» In de zomervakantie wordt er van dinsdag t/m donderdag de V.B.C. gehouden voor alle kinderen in het dorp, van 4 tot 12 jaar. Klik voor foto’s e.d. naar de facebook pagina van de V.B.C. Dit jaar wordt de V.B.C. gehouden in de witte tent aan de Voorstraat van 16- 18 augustus.
  Voor meer informatie belt u naar de contactpersoon.

Diversen kringwerk:

 • Jongvolwassenkring» 
  Deze kring is voor gemeenteleden van ongeveer 23 tot 40 jaar. We behandelen thema’s waar deze doelgroep mee in aanraking komt. Deze kring komt op vrijdagavond samen ongeveer 6 keer per jaar.
 • Bijbelkring»  De bijbelkring komt tijdens de winterperiode 6 á 7 keer bij elkaar.
  Op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in Elthato, onder leiding van de predikant.
  Of in Langstraat.
  We behandelen hetzelfde boekje.

 • Belijdeniscatechisatie» Als de Heere Jezus begint aan Zijn rondwandeling op aarde roept Hij mensen op tot bekering. Om vervolgens mensen op te roepen tot navolging: ‘Kom achter Mij aan,…..’Als dat verlangen in ons leeft dan mogen we in het openbaar het geloof belijden. In een seizoen voorafgaand volgen we dan belijdenis catechisatie.
 • Vrouwenkring» 
  De vrouwenkring “Weest getrouw” vergadert van september tot begin april, om de twee weken van 20.00 tot 21.45 uur in Elthato. Er wordt een Bijbelstudie behandeld uit het blad van de Hervormde Vrouwenbond; Vrouw.
  Klik hier om de kerstfeestviering van 2021 te bekijken.

. Jongevrouwenkring» 

Vrouwen van 23-50 jaar komen 4-5 keer per seizoen samen rondom de bijbel. Iedere keer zal er rondom een thema een bijbel studie zijn en worden doorgepraat.

 • Ouderenmiddag »  De ouderenmiddagen worden door een comité uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente georganiseerd en komt 6 á 7 maal in een winterseizoen bijeen.
  Op donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
  in Elthato.
 • Gebedskringen
  Er zijn meerdere gebedskringen actief binnen de gemeente.
  De gebedskring te Langstraat komt iedere maand bij elkaar in de consistorie van de kerk.

 • Creaclub» 
  Iedere twee weken komt deze club op dinsdag-of donderdagavond bij elkaar in Elthato.

Diversen commissies:

 • Activiteitencommissie» 
  De activiteitencommissie coördineert de gemeente dag in september en het koffie drinken na de diensten . ( 5 x per jaar)
 • Evangelisatiecommissie»
  Het doel van de evangelisatie – commissie is “present te zijn in het dorp”.
  Dit voorjaar wordt er een alphacursus georganiseerd.
  Ook wordt er thematisch of rondom de christelijke feestdagen een spandoek voor de kerk opgehangen.

  Luister deze dienst terug!
  Waarheen leidt jouw levensweg?

Zendingscommissie»
De zendingscommissie vertegenwoordigt in onze gemeente de GZB. De commissie is betrokken bij het gemeenteproject in de Oekraïne. Bij de uitgang van de kerk hangen collectebussen, de opbrengst is bestemd voor zendings- en evangelisatiewerk in en buiten Nederland. Ieder kwartaal wordt een project gekozen.
Ook kunt u het dagboek van de G.Z.B.; een handvol koren bestellen via de contactpersoon.

 • Vorming & Toerusting »    
  De commissie vorming en toerusting denkt na over thema’s die gemeente breed aan de orde kunnen komen.

Overig:

 • Bibliotheek » 
  Iedere donderdagavond geopend van
  18.30-19.30 in Elthato.
 • Gemeentecontact» 
  Twee á drie keer per jaar wordt het “gemeentecontact”
  uitgegeven.
  Hierin worden actualiteiten vermeld vanuit de gemeente. Gemeenteleden worden opgeroepen nieuwe informatie, met foto’s, aan te leveren bij de redactie.
  Voor inlichtingen of copy, mail de redactie: 
  gemeentecontact@hervormdooltgensplaat.nl


 • Diaconaal Platvorm » 
  Het Diaconaal Platform is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 18.00 uur op 06-15595414 .
  Schroom niet en bel als u incidenteel hulp kunt gebruiken.