• Een nieuw jaar, wat verwacht u van het jaar 2022?

  Een Toekomst vol van Hoop?

  Scan de QR-code om het lied te beluisteren.

  Als we Hem persoonlijk kennen, zien we met vertrouwen naar de toekomst.

  In Christus is die vol van Hoop! 

  Iedere zondag gaat de bijbel open en wordt deze Hoop uitgelegd,

  luistert u mee via kerkdienstgemist.nl

  Voor vragen over een preek kunt u mailen naar de predikant of bel: 0187 63 1528

 • Actie Kerkbalans

  SAMEN VOOR DE KERK VAN MORGEN”

  Gemeente zijn we als jongeren en ouderen samen, aan alkaar gegeven.

  Alleen wat missen we dat laaste, het “samen” gemeente zijn.

  Ook in het afgelopen jaar waren de beperkingen te merken.

  In zowel de eredienstem als ook in club-en verenigingswerk.

  In alles is de kerk een plek waar we geloog met elkjaar delen.

  Waar we rust en verdieping vinden. Waar God ons ontmoeten wil. Waar we omzien naar elkaar.

  Een moment dat je ervaart wat de betekenis is van gemeente zijn.

  Het is het moment in de week waar we als gemeente de Heere God aanroepen, de lof en dank brengen.

  Dan kan er veel onzeker zijn, maar als gemeente staan we op het fundament Jezus Christus, de uiterste hoeksteen en daar horen we iedere week over.

  Kortom kerkbalans vraagt u om te inversteren in een levende kerk tijdens en na corona.

  Dankzij uw en jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

  Namens de kerkenraad,

  Ds.G-J Anker, preases   

 • Alpha Cursus 2022

  Wil je meer weten over de bijbel?

  Dit voorjaar hopen we te starten met een Alpha cursus.

  Bel voor meer info naar Hans: 632963 of Ab : 631738 

  of mail naar : alphaooltgensplaat@gmail.com

  Kijk voor meer informatie op Onze cursussen – Alpha Nederland

 • Agenda

  Agenda D.V.:

  * Vrouwenkring “Weest getrouw” 2 februari

  *Collectemunten 3 februari

  *Gemeenteavond 24 februari

  *Jongvolwassenkring 11 maart

  * Bediening Heilig Avondmaal 27 maart