Welkom op de website van de Hervormde kerk te Ooltgensplaat

 •                                            
   
  We zijn dankbaar dat we vanaf zondag 20 maart weer voltallig aanwezig mogen zijn in de kerk.
  Laten we God danken dat het virus uitdooft en hij ons geeft dat we het gemeente-zijn in de breedste zin van het woord weer kunnen oppakken.  
  Zondag 22 mei mochten de gekozen en herkozen broeders bevestigd worden in het ambt. We zijn de Heere dankbaar dat Hij weer verder gaat met Zijn gemeente, nu de kerkenraad weer voltallig is.
   
  Van harte welkom in onze diensten op zondag in Ooltgensplaat om 9.30 & 18.00 uur
  en in Langstraat om 10.00 uur.
   
   
 •    VAKANTIE BIJBEL CLUB 2022 

  Op D.V. 16, 17 en 18 augustus staat de witte tent weer op het kerkplein in de Voorstraat!

  Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom op de Vakantie Bijbel Club. 

  Ons verlangen met het Vakantie Bijbel Week is dat kinderen kennismaken met God en Jezus, en dat ze Hem leren kennen als hun Redder.  

  Het Thema dit jaar is           ‘Alles Andersom’

  Het woord ‘alles’ betekent ‘alle dingen of alles omvattend’.  Gods plan met de wereld door het sturen van Zijn Zoon Jezus omvat álles.

  Jezus is Degene die ‘alles andersom’ maakt! Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt. Als we Jezus beter leren kennen, door de Bijbelverhalen, ontdekken we dat Hij ‘alles’ is wat we nodig hebben. 

  Wat gaan we doen?

  Luisteren naar verhalen, zingen, knutselen, spelletjes doen en nog veel meer…

  Dinsdag & Woensdag    10.00 – 12.00  & 14.00 – 16.00

  Donderdag (met eten!     10.00 – 13.00  

  Dinsdagavond   Sing-in vanaf 20.00    Iedereen is van harte welkom!

  Woensdagavond      Jongerenavond vanaf 18.00             
  Welkom vanaf 12 jaar

  Zondagmorgen     9.30 uur  Afsluiting V.B.C. in de kerk

  Jong en oud van harte welkom!

   

   

 • Alpha Cursus 2022

   

  Wil je meer weten over de bijbel?

  Op woensdag 18 mei a.s. zijn we gestart met een Alpha cursus.

  U kunt nog instromen, van harte welkom.

  Bel voor meer info naar Hans: 632963 of Ab: 631738 

  of mail naar: alphaooltgensplaat@gmail.com

  Kijk voor meer informatie op  Onze cursussen – Alpha Nederland

 • Luistert u mee via www.kerkdienstgemist.nl?  Voor vragen over een preek kunt u mailen naar de predikant of bel: 0187 63 1528