Op 12 maart jl, heeft onze regering het besluit genomen om alle bijeenkomsten waar meer dan 100 personen samen komen te verbieden. Hiertoe behoren ook de kerkdiensten. Deze maatregel is voorlopig tot 31 maart 2020 van kracht.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ooltgensplaat heeft hieraan gehoor gegeven en besloten is om op de zondagen 15, 22 en 29 maart geen erediensten te houden in onze kerk in Ooltgensplaat en in Langstraat.

Tevens is besloten om alle andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen tot die tijd stop te zetten.

Op de zondagen zal om 09:30 en 18:00 uur wel een uitzending plaatsvinden, welke via de website “kerkomroep” en de kerktelefoon te beluisteren is.

Mochten er problemen zijn met het ontvangen van de uitzendingen van kerkomroep en de kerktelefoon, dan kunt u contact op nemen met de Diaconie

Wij realiseren ons terdege dat dit een fors besluit is, wat ingrijpt op de onderlinge contacten. Wij vragen u om in deze periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale communicatiemiddelen of de telefoon.  

Wij zullen u in de aankomende weken op de hoogte houden van de ontwikkelingen en besluiten, die wij als kerkenraad zullen gaan nemen. Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Scriba

Tot slot willen we uitspreken dat wij geloven dat ons leven in Gods hand is. Hij leidt en bestuurt alle dingen. Vanuit dat perspectief mogen we in vertrouwen leven, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Wij rekenen op uw begrip en vragen uw gebed om hulp en bijstand van de Heere in deze periode.

Uw kerkenraad.