Vanaf 1 juni mogen er weer erediensten gehouden worden met in totaal 30 gemeenteleden. 

Vanaf 1 juli mag dit aantal naar maximaal 100. Dit alles onder voorbehoud van regelgeving vanuit de overheid. Het is een voorrecht om elkaar weer te mogen ontmoeten in Gods huis.

De erediensten zullen iedere zondag om 09:30 uur en 18:00 uur nog steeds  via kerkdienstgemist (via de site), kerkomroep en via de kerktelefoon uitgezonden blijven worden.
Mochten er problemen zijn met het ontvangen van de uitzendingen van kerkomroep en de kerktelefoon, dan kunt u contact op nemen met de Diaconie

Vooralsnog zullen er tot nadere berichtgeving nog geen andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, worden opgestart.

Wij zullen u in de aankomende weken op de hoogte houden van de ontwikkelingen en besluiten, die wij als kerkenraad zullen gaan nemen. Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Scriba

We mogen ervaren dat het virus in kracht afneemt en dat God hierin ook voor ons zorgt. In dit vertrouwen hebben wij als kerkenraad onze verantwoordelijkheid genomen en zullen deze ook steeds opnieuw nemen, om ervoor te zorgen dat de erediensten zijn voortgang zullen behouden en dat deze diensten door u als gemeentelid bezocht mogen worden. We hopen u dan ook te mogen ontmoeten.

Uw kerkenraad.